Gemensam Värdegrund

vardegrund

dotted-devider
Fakta om Gemensam Värdegrund

Plats: Stockholm (Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 30 eller Ordenstrappan 2, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: 2 till 10 heldagar (beroende på storlek, antal anställda, nationaliteter och geografisk spridning) med ledningsgruppen samt olika delar av hela företaget

Pris: Fast pris enligt överenskommelse

Målgrupp: Alla företags ledningsgrupper och därefter samtliga anställda

Kompetenser: Våra coacher och handledare har olika grundutbildningar och coachkompetenser som exempelvis;
Brand Management, Balanced Scorecard, LOTS, UGL, Klart Ledarskap, Teamcoaching International, DISC analys certifieringar (Meyers Briggs, Thomas test, IPU, OPQ), Coaching certifiering enligt ICF eller ICC, NLP Practitioner, Hypnosterapi, Mentala tränare och kognitiv beteendeterapi.

dotted-devider

 

Gemensam Värdegrund

Värdegrundsarbete ger dig:
 • Grunden för ett starkt affärsresultat
 • En stark samhörighetskänsla i gruppen
 • Medarbetare som är engagerade, kreativa och lojala mot företaget och varumärket
 • Ett sätt att leva värdegrunden istället för att tala om den eller ha den på väggen i receptionen
Syften med Värdegrundsarbete
 • Att skapa affärsresultat för företaget och företagets produkter och tjänster
 • Att skapa engagerade medarbetare som brinner för företagets mål, produkter och affärsresultat
 • Att skapa en trygg, tillåtande och kreativ arbetsmiljö
 • Att minimera utanförskap, grupperingar och sjukfrånvaro
Vem passar det bäst?
 • Alla företag, avdelningar och grupper som delar arbetsplats.
 • Nystartade företag som söker identitet
 • Företag som nyligen har bytt VD, ledningsgrupp eller chefer
 • Företag som nyligen har gått samman med ett annat företag
 • Företag som har knoppats av från en större moderorganisation
Hur går det till?

Vi jobbar både ”top down” och ”bottom up” i värdegrundsarbetet med 5 väldefinierade steg. Beroende på företagets storlek, nationella och geografiska utbredning använder vi 4 – 10 heldagar med ledningsgruppen och olika grupperingar av företaget.

Företagets ledningsgrupp avsätter först 2 heldagar i en lugn kreativ miljö för att dels sätta ramarna för värdegrundsarbetet (”top down”). Under dessa dagar skapas samtidigt en gemensam plan för arbetet att sätta värdegrund i hela företaget (”top down”) och även för att varje individ ska sätta och kommunicera den personliga värdegrunden (”bottom up”).

Alla anställda involveras därefter avdelningsvis och gruppvis för att sätta och kommunicera sina personliga värdegrunder.

I den sista fasen av arbetet sammanfogas de två olika perspektiven top down och bottom up. Detta ligger sedan till grund för en ny identitetsplan och kommunikationsplan som avslutningsvis kan sätta igång kund- och produktkampanjer.