Krishantering

krishantering

dotted-devider

Fakta om Krishantering

Plats: Stockholm (Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 30, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: Varje samtal är 45 minuter. 3 inledande orienteringssamtal sedan bestäms längden av samtalsserien. Vanlig längd på ett program är 10 samtal.

Pris: Privatperson 1 000 SEK per session, Företag enligt avtal.

Målgrupp: Personer som vill utvecklas yrkesmässigt, relationsmässigt eller privat. Ledare och chefer förändring

Kompetenser: Våra coacher och handledare har olika grundutbildningar och coachkompetenser som exempelvis;
Teamcoaching International, DISC analys certifieringar (Meyers Briggs, Thomas test, IPU, OPQ), Coaching certifiering enligt ICF eller ICC, NLP Practitioner, Hypnosterapi, Mentala tränare och kognitiv beteendeterapi.

dotted-devider

 

Krishantering

Kris kommer från grekiskans krisis och betyder ”plötslig förändring”. Kris är ett brett begrepp och innefattar olika stora förändringar. I ett företag kan detta innebära sammanslagningar, uppköp, nedläggning, dödsfall, dåliga resultat, mediadrev, olika typer av brott och miljöolyckor eller liknande.

Hur säkrar man god etik och hög moral vid akuta kriser? Hur kan man lägga god etik och hög moral till grund för långsiktig stabilitet?

Vi erbjuder ett helhetstänkande kring allt som har med kriser att göra. Vi arbetar på alla nivåer i företaget. Vi utbildar företagets krisgrupp. Vi kan erbjuda en präst som extern medlem i företagets krisgrupp. Vi har jourberedskap för våra kunder. Vi arbetar förebyggande genom att utbilda företagets ledning och medarbetare i värderingar, människosyn och krishantering. Vi stödjer vid förändringar och skapar trygghet för medarbetaren och organisationen.

Oavsett vad för typ av kris som inträffar är det påfallande hur likartat människor beter sig. Detta kan man dra stor nytta av vid krishantering och krisbearbetning.

Krishantering ger dig:
 • En väl genomarbetad krisplan för många tänkbara typer av kriser
 • En välorganiserad krisgrupp i företaget med tydliga mandat och ramar
 • En organisation som vet hur man skall agera när det som inte få hända händer
 • Långsiktig stabilitet och försäkring av företagets värden
Syften med krishantering
 • Skapa säkerhet för företagets immateriella värden.
 • Säkra och förebygga den fysiska och mentala hälsan för anställda i företaget.
 • Att minska risken för konsekvenserna av störningar, kriser, dödsfall och brottsfall i och mot företaget.
 • Förhindra skador på egendom, personal och miljö.
Vem passar det bäst?
 • Alla företag, ledningsgrupper och team som har stora värden att förlora på en kris.
 • Företag och grupper som just har råkat ut för en kris och inte kan hantera den.
 • Företag som har råkat ut för en liten kris och upptäckt att det finns stora risker att vara utan en krisgrupp och en krisplan.
Hur går det till?
 1. Vi startar med en analysfas med ledningsgruppen 1 eller 2 dagar beroende på företagets storlek. Under dessa workshops analyserar vi riskläget och hur beredskapen är för kriser. Detta ger sen handlingsplan vi kommer att följa för det fortsatta arbetet.
 2. Vi startar därefter ett internt projekt med syfte att skapa en krisgrupp och en krisplan. Den innefattar även utbildning av personalen, intern kommunikationspolicy och extern kommunikationspolicy.
 3. När projektet är klart har alla anställda utbildats och vi har gjort ett antal verkliga kristester i verkligheten.
 4. I efterhand har vi en jourberedskap för företagets krisgrupp som när som helst kan få stöd och hjälp i plötsliga kriser. I vissa fall ingår Prästbyråns präster och konsulter i företagets krisgrupp.