Föreläsningar & Seminarier

forelasningar

dotted-devider

Fakta om Föreläsningar och Seminarier

Plats: Stockholm (Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 30, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Målgrupp:

Kompetenser: Våra coacher och handledare har olika grundutbildningar och coachkompetenser som exempelvis;
Teamcoaching International, DISC analys certifieringar (Meyers Briggs, Thomas test, IPU, OPQ), Coaching certifiering enligt ICF eller ICC, NLP Practitioner, Hypnosterapi, Mentala tränare och kognitiv beteendeterapi.

dotted-devider

 

Föreläsningar och Seminarier

Vi ger ett stort antal föreläsningar och seminarier inom olika kategorier.
Det finns mer information om vissa av dessa seminarier om du klickar på den föreläsning du är intresserad av.

Ledarskap

 • Affärscoachande ledarskap (1)
 • Bli framtidens ledare (7)
 • Den suveräne ledarens metoder (6)
 • Leva, leda, lära i förändring
 • Arbetsmiljö – vi är varandras arbetsmiljö
 • Värderingar
 • Samtalsmetodik
 • Det coachande utvecklingssamtalet

Krishantering

 • Krishantering – före, under, efter krisen
 • Vägar till utveckling

Livskunskap

 • Balans i livet
 • Plikten lusten nyttan – vad styr mig?
 • Allt har sin tid

Etik – Moral

 • Etik och ledarskap
 • Etik och människosyn
 • Arbetsmoral

Sorg

 • När sorgen drabbar vårt arbetslag
 • Barn och sorg

Chef och Management

 • 15 minutersmetoden för affärsresultat (8)
 • Chefens svåra samtal
 • Ny som chef (5)
 • Presentera säljande (4)

Coaching

 • Teamcoachning
 • Skapa vinnande team (3)

Försäljning

 • Sälj dig som konsult

 Frukostseminarier

 • Framtidens Modiga och Etiska Ledarskap
 • Mänskliga arbetsplatser

 

1. Affärscoachande ledarskap
Affärscoachande ledarskap

Det finns hundratals kurser som heter ”coachande ledarskap” och de flesta av dem siktar på metoden, ”sen får vi se vad som händer”. Denna kurs är din genväg till affärsresultat! Du når resultat genom att göra tvärtom, utveckla dina medarbetare och sikta på resultatet.

Vi utvecklar ledare som utvecklar resultatet

Leda sig själv till att leda andra är vad det handlar om. Du stärker dina medarbetares förmåga att agera självständigt och komma fram till egna lyckade lösningar. Det leder till ökad delaktighet, ökade prestationer och bättre vardag för dig som chef. Affärscoachande ledarskap förutsätter en nära och aktiv relation till medarbetarna och bygger på att skapa medvetenhet och ansvar genom att ställa frågor. Utgångspunkten är att fokusera på de positiva målen och visionerna istället för problemen.

Teori varvas med praktiska övningar med koppling till din dagliga verksamhet, på så sätt lär du dig mycket av dina kurskollegors utmaningar och lösningar.

Innehåll
 1. Affärscoachning som metod – nyttan som ledarskapsverktyg
 2. I vilka situationer passar det affärscoachande ledarskapet?
 3. Roller och ansvar i det affärscoachande ledarskapet
 4. Att affärscoacha individer
 5. Att affärscoacha grupper
 6. Aktivt lyssnande
 7. Att ge feedback som stödjer utveckling
 8. Hur man påverkar medarbetarnas mentala inställning
 9. Frågeteknik i det coachande ledarskapet
 10. Praktiska övningar och gruppdiskussioner
Vad får jag?
 • Grundläggande förståelse för affärscoachning och dess värde i ledar- och chefskapet
 • Kunskap om det affärscoachande samtalet, vad som ingår och hur du använder det
 • Utvecklad förmåga att kommunicera samt att ge feedback
 • Förståelse för vad som ingår i ett personligt ledarskap och hur du tränar och utvecklar andra
 • Ökad ledarpotential, ökad effektivitet och som kommer ge förbättrad lönsamhet

 

2. Sälj dig som konsult
När du är produkten – sälj dig själv

Det är inte alltid de bästa coacherna som tjänar mest pengar. Vi är affärscoacher och vi vet att många coacher är exceptionellt bra på att coacha sina klienter. Men det handlar om att kunna sälja sig själv.

Är svaret ja på dessa frågor är detta föredrag något för dig:

 • Vill du tjäna mer på din verksamhet?
 • Vill du ha fler kunder?
 • Är du din produkt?

Efter denna kurs är målet att du ska nå bättre affärsresultat. Några av de verktyg du får är:

 • Du kan sälja dig själv
 • Du når bättre affärsresultat
 • Du känner dig bekväm med att kontakta nya kunder på telefon
 • Du bokar kundmöten
 • Du kan förklara din affär på 1 minut
 • Du genomföra professionella och framgångsrika säljmöten
Innehåll
 1. Vem är min kund?
 2. Hur kommer jag i kontakt med kunder?
 3. Säljsamtal
 4. Hur coachar jag i säljmötet
 5. Merförsäljning

 

3. Skapa vinnande team

Väl fungerande team känner samhörighet och stolthet över sitt jobb. Blir medarbetarna mer delaktiga och motiverade drar de åt samma håll och det syns snabbt i affärsresultatet. Team står för ”Together Each Achieves More” och det stämmer verkligen; alla tjänar på att arbeta tillsammans. Först då uppnår du dina utmanande resultatmål.

Denna utbildning syftar till att utveckla kursdeltagarnas ledarkompetenser och därigenom deras möjligheter att effektivt leda grupper. Det sker genom ökad medvetenhet om ledarrollen, gruppers utveckling och samspel mellan olika roller. Du kommer att förstå kommunikationens betydelse på ett djupare plan vilket ger nya insikter om dig själv, ditt agerande och hur det påverkar andra.

Vad får jag?
 • När du genomfört kursen har du verktygen att själv jobba med ditt team och coacha teamet till bättre affärsresultat.
 • Du kommer känna dig trygg att coacha ett team
 • Du kan få teamet att nå bättre affärsresultat
 • Du får bättre självförtroende och engagemang inför ditt team
 • Du får verktygen till att skapa ett vinnande team
 • Du vet hur du använder verktygen
Innehåll
 1. Grunderna i individuell coaching
 2. Grunderna i teamcoaching
 3. Teamets sammansättning för att fungera optimalt

 

4. Presentera säljande

”Denna kurs tar fram din individuella styrka och framtoning på scenen eller i säljmötet”

Framgångsrik kommunikation handlar i första hand om att vara genuin och trovärdig i sitt framförande, i andra hand vad man säger. När din kroppshållning, ditt röstläge och din personlighet matchar det du säger kommer lyssnare slappna av och ta till sig budskapet som du vill framföra.

Kursens har tre olika delar:
 • Personligt framträdande
 • Påverkande försäljning
 • Retorik
Målet är att du efter kursen:
 • Känner du dig säker på scenen
 • Säger du rätt saker med färre ord
 • Upplever du att publiken verkligen är med dig
 • Använder du röst, manus och kroppsspråk på ett klart sätt för att övertyga publiken om ditt budskap
 • Förbereder du nästa framträdande snabbare
 • Får bättre effekt av dina presentationer

Kursen genomförs under två dagar

Innehåll
 1. Självkänsla, självsäkerhet och tillit
 2. Presentationens olika faser
 3. Ett starkt första intryck
 4. Kroppshållning och kroppsspråk
 5. Bästa sättet att förbereda
 6. Besvärliga personer & situationer
 7. Skapa engagemang genom involvering
 8. Storytelling
 9. Improvisation
 10. 5 tekniker för tydlighet
 11. Hjälpmedel på scenen
 12. Avslut

 

5. Ny som chef

Du har just blivit tilldelad en ny chefsroll i din organisation eller kanske kommit utifrån till en ny miljö. Plötsligt har du krav på dig att lyckas med saker och situationer som är nya för dig. Krav från chefer, från underställda medarbetare och från tidigare kollegor som har fått en ny syn på dig och på din roll kan ställa till det. Att få en bra start i en ny chefsroll är ofta en stor och rolig utmaning.

Kursens syfte är att du snabbt ska komma in i ledarrollen. Du ska stå beredd inför de framtida utmaningar som följer när du har personalansvar. Förbered dig på tre intensiva och lärorika dagar. Här kommer du att lära dig hur du skapar välfungerande team som når målen, hur du klarar konflikter i arbetsgruppen och vad du bör tänka på och prioritera som ledare.

Ur innehållet:
 1. Kommunikation, hur vi skapar effektiv, klar kommunikation
 2. Chefsrollen – vad den innebär
 3. IPU profilanalys av dig
 4. Att leda med målstyrning
 5. Feedback – att ge och ta emot
 6. Coachande ledarskap
 7. Motivera dig själv och andra

 

6. Den suveräne ledarens hemliga metoder.

Riktig framgång i ledarskap handlar om att dela med sig:

 1. Dela med sig av visioner
 2. Dela med sig av information
 3. Dela med sig av metoder och verktyg

Vi har samlat ihop några av de modernaste och effektivaste metoderna från förstklassiga ledare runtom i världen. Under denna kurs delar vi med oss av dessa metoder och lär dig hur och när man bäst använder dem. Resultatet; nytt ”sprudel” och mer energi som automatiskt ger dig nytt affärsresultat.

Kursen riktar sig till chefer och ledare på alla nivåer och i alla branscher i hela Sverige:

 • Du har tidigare genomfört minst ett ledarskapsprogram
 • De metoder du använder känns lite förlegade
 • De metoder du använder ger inte bästa effekt

Ur innehållet:

 • Tydligt ledarskap och tydlig kommunikation
 • 15 minutersmetoden
 • Speedcoaching
 • 20 kraftfulla frågor
 • Att lyssna på en person du ogillar
 • Metoden ”De 2 vargarna”
 • Säga nej på 15 olika sätt

 

7. Bli framtidens ledare:

Balanced Scorecard, LOTS, FIRO är beprövade managementmodeller baserade på gamla efter-krigsteorier om ledarskap. Vi tycker inte alla delar av teorierna håller för moderna ledare i Sverige idag. Därför har vi tagit fram denna kurs i ledarskapsforskningens framkant. Den ger dig nya fantastiska resultat genom ditt teams nya prestationer.

Modernt ledarskap handlar om att:
 • Känna sig själv riktigt bra
 • Kunna kommunicera kristallklart
 • Vara nyfiken på andra
 • Vilja lyfta andra medarbetare

Vi har analyserat resultat från ledarskapsforskning, psykologi och mindfulness och tagit fram  nya verktyg och angreppssätt för att hitta genvägar till känslor av delaktighet, motivation och drivkraft.

Ur innehållet:
 1. Resultat från forskning kring ledarskap
 2. Kommunikationskuben
 3. Att coacha sig själv
 4. Mindfulness på jobbet
 5. Speedcoaching
 6. Att lyssna på en person du ogillar
 7. Säg nej på 3 nya sätt

 

 

8. 15-minuters metoden för Affärsresultat

Alla tror att coachning tar så lång tid. Det är inte så! Du kan få snabba konkreta resultat på mycket kort tid. Under denna endagskurs lär du dig att coacha dina medarbetare till genombrott och nya resultat på bara 15 minuter.

Kursen är inriktad på praktik men vi ger dig även en kortare översikt av vad ”vanlig” affärscoachning är och hur du använder det.

Kursen utbildar dig inte till en fullfjädrad coach men lär dig grunderna och hur du enkelt kan använda dem i ditt affärsliv men även hemma med dina barn.

För att nå bättre resultat själv men också få dina kollegor och medarbetare att nå bättre affärsresultat

Ur innehållet:
 1. Grunderna i affärscoachning
 2. Att sätta mål för 15 minuter
 3. Feedback – ge och ta
 4. Kraftfulla frågor
 5. Lär dig lyssna aktivt och höra även det som inte sägs
 6. Träna på att coacha och bli coachad

 

9. Frukostseminarier

Visste du att bristande ledarskap kostar svenska organisationer miljarder per år?

Att arbetsplatser som lyckas engagera på ett känslomässigt plan blir attraktiva?

FRAMTIDENS MODIGA OCH ETISKA LEDARSKAP

ur innehållet:

”Modigt och etiskt ledarskap är det enda som är hållbart och lönsamt på långsiktigt, både utifrån företagets- och samhällets aspekter!”

 Tror du att det är möjligt med ett professionellt ledarskap baserat på mod, etik, integritet och respekt för människan?

 Tycker Du att det finns för få modiga ledare i dagens organisationer?

MÄNSKLIGA ARBETSPLATSER

ur innehållet:

Hur ska jag i en maktposition, där jag har att leverera goda resultat, kunna behålla de värderingar som jag har kring medmänsklighet, rättvisa, jämlikhet och ärlighet?”

” Går det att kombinera chef- och ledarfunktionen och samtidigt vara sann mot sig själv och sina medarbetare och även leda en verksamhet framåt med höga resultatkrav?”

Frukostseminarium leds av Birgitta Björk, övriga medverkande är Annchristine Björk, vd Prästbyrån

Tid kl.8.00-9.00, Frukost serveras från kl. 07.45

Plats: PRÄSTBYRÅN AB; Kontakta oss för plats och datum

Av vem:

Birgitta Björk har mer än 20 års erfarenhet från ledande strategiska och operativa befattningar inom offentlig förvaltning och näringslivet. Hon är en erfaren ledarskapsutvecklare, styrelseledamot, mentor/coach och föreläsare. Birgitta är utbildad sjuksköterska, diplomerad affärscoach, certifierad handledare i sorgbearbetning och har själv gått ett flertal högre ledarutbildningar. Hon beskrivs som engagerad, handlingskraftig, tydlig och har högintegritet och stort patos. Hennes drivkraft är att