Psykoterapi

psykoterapi

dotted-devider

Fakta om Psykoterapi

Plats: Stockholm (Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 30, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: Varje samtal är 45 minuter. 1 inledande orienteringssamtal sedan bestäms längden av samtalsserien. Vanlig längd på ett program är 10 samtal.

Pris: Privatperson 1 000 SEK per session, Företag enligt avtal.

Målgrupp: Personer som upplever ångest och livssvårigheter på grund av dödsfall, relationsproblem eller andra typer av livskriser

Kompetenser: Våra terapeuter har olika grundutbildningar och kompetenser; Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT). De flesta är också präster och har lång erfarenhet av enskilda själavårdande samtal.

dotted-devider

 

Psykoterapi

När vi får ont i kroppen går vi till läkaren. Vi förväntar oss att han ska tala om hur vi ska komma tillrätta med ohälsan. Men vad gör du när vi får ont i själen? När allt bara känns svart och meningslöst? Du kanske kämpar i ensamhet. Men det finns hjälp att få.

Psykoterapi erbjuder en strukturerad och målinriktad själabehandling, den bygger på lång forskning och beprövade metoder.

På Prästbyrån erbjuder vi psykoterapi. Vi har ett flertal psykoterapeuter knutna till oss, med olika inriktning och olika specialiteter;

– Psykodynamisk terapi (PDT)
– Kognitiv terapi (KBT)
– Gruppterapi, handlett samtal mellan flera personer med liknande problem
– Parterapi / Familjeterapi
– Korttidsterapi
– Krissamtal
– Sexologi
– Prästexamina och lång vana av enskilda samtal

I psykoterapin undersöker vi de inre sammanhangen och försöker förstå dem. Vi söker nya perspektiv och nya sätt att hantera de svårigheter som hindrar ett gott liv. Psykoterapin syftar till ökad kunskap och medvetenhet om den egna personen och de egna behoven och motiven. Målet är ökad förmåga att påverka det egna livet

Psykoterapi ger dig:
 • Det liv du egentligen vill ha men inte kan skapa själv just nu
 • En trygg hand och en kunnig person som lotsar och guidar dig genom de nuvarande utmaningarna
 • En strukturerad samtalsprocess för att nå till nya bra tillstånd och positiva upplevelser ditt liv
 • Ett sätt att kontrollera och styra dig själv med nya verktyg och tankebanor
 • Upplevelser av självuppskattning, värme och lugn
Syften med psykoterapi
 • Att du skall må bra varje dag i alla de situationer du möter
 • Att du skall släppa undermedvetna åsikter och föreställningar som begränsar ditt liv idag
 • Att du skall sluta skada och undervärdera dig själv
 • Att du skall bli huvudaktören och hjälten i ditt liv
 • Att leva ditt liv med dina egna värderingar i varje aspekt av vardagen
 • Att du skall lära dig nya färdigheter och verktyg som skapar nya möjligheter i ditt liv
Vem passar det bäst?
 • Dig som har förlorat någon du älskar och du inte vet hur du skall klara av det
 • Dig som inte förstår meningen med livet längre
 • Dig som upplever en stor relationsförändring som påverkar dig negativt
 • När det inte räcker för dig att tala med vänner och familj skall du söka en professionell terapeut
 • Dig som har fobier, ätstörningar eller svåra sömnrubbningar
 • Dig som du reagerar onormalt starkt för en liten situation som kanske påminner dig om svåra tidigare händelser
 • Dig som har en livskris, om du vill skada dig själv eller om du känner ångest och får tryck över bröstet ibland.
Hur går det till?
 1. Du möter din terapeut för ett första orienterande möte som tar 1-2 timmar. Då tar du och terapeuten reda på hur du vill bli hjälpt.
 2. Därefter bestämmer ni vilken typ av terapi som är effektivast och bäst för dig.
 3. Normalt gör man upp att träffas regelbundet under 10-15 möten över en period av 6 – 10 månader.
 4. Ni sitter på samma ställe hos terapeuten alla gånger ni har samtal.