Chefscoaching & Handledning

handledning

dotted-devider

Plats: Stockholm, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: Varje samtal är 45 minuter. 3 inledande orienteringssamtal sedan bestäms längden av samtalsserien. Vanlig längd på ett program är 10 samtal.

Pris: Handledning – Privatperson från 1 000 SEK per enstaka session, Företag enligt avtal.
Coaching – fast pris för process med 10 möten.

Målgrupp: Personer som vill utvecklas yrkesmässigt, relationsmässigt eller privat. Ledare och chefer förändring

Kompetenser: Våra coacher och handledare har olika grundutbildningar och coachkompetenser som exempelvis;
Teamcoaching International, DISC analys certifieringar (Meyers Briggs, Thomas test, IPU, OPQ), Coaching certifiering enligt ICF eller ICC, NLP Practitioner, Hypnosterapi, Mentala tränare och kognitiv beteendeterapi.

dotted-devider

 

Chefscoachning / Individuell Coachning / Affärscoachning

Coachning skiljer sig från psykoterapi, handledning, konsultation och rådgivning. Enkelt beskrivet jobbar coachen som en expert för att tillsammans med dig, på ditt sätt, skapa den framtid du vill ha. Coachen försöker hjälpa dig på DITT sätt och ger således inga direkta råd.

Coachning ger dig:
 • Tankeprovokation, möjlighet att tänka på nya kreativa sätt
 • Perspektiv – ger dig nya sätt på att se på ditt liv
 • Engagemang, förståelse, inspiration och omtanke
 • Kunskap och insikter, rätt förvaltade insikter leder till vilja att förändra
 • Livskraft och arbetsiver
 • Struktur och ordning i många nya områden i livet
 • Handlingsplaner och kontrollsystem att utföra handlingarna och aktiviteterna
 • Återkoppling och lyftkraft från konstruktiva nya idéer om dina beteenden
Affärscoachning innebär dessutom:
 1. Att fokus blir ännu tydligare på affärsresultat, organisationsutveckling och försäljning
 2. Ytterligare energi läggs på att gå från ord till handling på jobbet
 3. Mer träning i ditt ledarskap både individuellt och i grupp
Syften med chefscoachning
 • Att du och ditt företag får ökade affärsresultat
 • Att du får ut det bästa av det som är din potential och dina kompetenser
 • Att du får ökad kraft och energi i ditt företagande, i din relation, privatliv och att balansen dem emellan blir den bästa.
 • Att du gör det DU vill – att du VILL det du gör
 • Att du tar ansvar för ditt eget liv på ett nytt sätt
 • Att du skall få ökad självkänsla och livskraft
Vem passar det bäst?

Alla som vill leda sig själv, andra eller grupper av andra på ett nytt mer energigivande sätt

 • Alla som inser att det är jag själv som måste utvecklas, det är nog inte bara ”något fel på chefen / mannen / frun / kollegan / barnen.
 • Dig som hamnar i samma oönskade situationer igen och igen
 • Om du behöver ny energi är det dig det passar
 • Den som behöver någon som bara lyssnar utan att bedöma, döma, analysera och fixa
 • Du som vill göra mer med halva insatsen
Hur går det till?

Processen innehåller 10 möten. Det första och det sista mötet tar mellan 2 och 3 timmar. De övriga tar c:a 1 timme.

Du kommer till coachens samtalsrum ungefär varannan vecka i 6-7 månader. Där skapar ni målsättningar och du når dem med olika aktiviteter och uppgifter både under mötena men också mellan mötena.

Invävt i processen ger vi dig verktyg och handlingsplanering för att din kunskap om dig själv och dina beteendemönster skall bli tydliga.

Utvecklingsprocessen har olika delsteg vilka ni följer. Man startar ofta med att skapa ett nuläge och ett önskat läge (när målet är uppnått).

 

 

Handledning

Att bli handledd innebär att du kan återanalysera historiska händelser och upplevelser för att få klarhet i tanke, känsla och handling. Handledaren utforskar dina upplevelser tillsammans med dig. Detta skapar inspiration, insikter och nya handlingsplaner i framtiden.

Syften med handledning
 • Skapa önskade resultat
 • För att kunna reflektera över avgörande händelser
 • För att fatta kloka beslut i bakgrund av vad som skett
 • Få in en lärande process i sitt ledarskap
 • Hitta nya lämpligare handlingssätt när de gamla inte räcker till
 • Skapa balans mellan operativt arbete och kreativ lekfull översikt
Hur går det till?

Processen kan sammanfattas på detta sätt:

I normalfallet omfattar handledningen 16 timmar över en 3-4 månaders period. De första två tillfällena är på vardera 2,5 timme, de övriga ca 1,5 timme. Sista mötet ägnas en del av tiden åt sammanfattning och utvärdering av coachningen och de resultat som uppnåtts eller inte uppnåtts.

Beskrivning:

Alla behöver någon gång hjälp och stöd för att komma vidare i yrkeslivet eller i olika livssituationer. I handledningssamtal erbjuder vi en strukturerad reflektion för chefer eller medarbetare.

Syftet är framför allt att inspirera, utmana och uppmuntra individen att skapa de resultat som han eller hon strävar efter.

Målet är att förstärka individens förmåga att hålla ett sunt utrymme mellan sig själv och arbetsprestationerna och att öka hans eller hennes förmåga att skapa sitt eget liv.

Våra coacher har stor erfarenhet av coachning och alla har psykoterapeutisk utbildning.