Teamcoaching

teamcoaching

dotted-devider

Fakta om Teamcoaching

Plats: Stockholm (Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 30 eller Ordenstrappan 2, Malmö / Lund, Umeå samt ytterligare 15 städer i Sverige

Tid & Längd: Beroende på teamets storlek och uppgiften. Normalt c:a 5-12 heldagar under en teamprocess som totalt sträcker sig över 10-14 månader.

Pris: Fast pris enligt överenskommelse och uppgiftens storlek

Målgrupp: Alla ledningsgrupper, projektteam och korsfunktionella grupper med samma mål.

Kompetenser: Våra coacher och handledare har olika grundutbildningar och coachkompetenser som exempelvis;
Teamcoaching International, DISC analys certifieringar (Meyers Briggs, Thomas test, IPU, OPQ), Coaching certifiering enligt ICF eller ICC, NLP Practitioner, Hypnosterapi, Mentala tränare och kognitiv beteendeterapi.

dotted-devider

 

Teamcoaching kontra Teambuilding

Vi brukar enkelt säga att teambuilding är bra och viktigt men när teamet är bildat – vad händer då?! Det är då det viktiga arbetet börjar; att skapa förutsättningar för resultat i vardagen. Det är detta som vi kallar Teamcoaching. Under teamcoachingprocessen, som varar under ungefär ett år, ökar vi oftast ”Team Performance, Team Openness, Team Spirit och Team Responsability” med mer än 30%. Detta ger direkta effekter på resultaträkningen i mer försäljning, mindre personalomsättning och mindre interna konflikter.

Teambuilding kan ibland associeras med att man skall göra en rolig aktivitet eller gruppövning under en ”kick-off” som skall ge litet inspiration och glädje. Gott så, men det ger inte några bestående förbättringar eller resultatökningar.

Teamcoaching

Det enda syftet med att skapa team är att producera resultat. Vi brukar öka resultatet med mer än 30% inom 3 kvartal efter starten.

Om ni skall nå stora mål på längre sikt måste man jobba i team. Enstaka starka insatser från vissa chefer och ledare ger ofta inga vinster.

Väljer ni att starta Teamcoaching sätter ni kraftiga mål på ett års sikt och når dem. Samtidigt som ni gör detta blir ni tydliga med ert sätt att kommunicera, jobbar effektivare och stöttar varandra på ett helt nytt sätt.

Teamcoaching ger dig:
 • En helhetstänkande ledningsgrupp med ansvarskänsla för företagets bästa resultat.
 • Ett klart ledarskap och klart språk som ger ett hopsvetsat energifullt team
 • En ledningsgrupp där alla inser styrkan och vinsten i att vara ”original”
 • En grupp där individer förstärker varandras särarter och uppmuntrar nytänkande. Ingen talar längre om fel och brister hos individer.
 • En ny samverkan mellan ägare, styrelse och ledning som är fri från dolda agendor.
 • En helt ny tydlighet vad gäller ägarnas ansvar, styrelsens ansvar och ledningens ansvar, samt en metod för att rätta till övertramp och sörjiga relationer.
 • Mer affärsdriv, affärsfokus och affärsresultat i hela företagsstrukturen.
 • En otrolig kraft från gemensamma värderingar.
 • Medarbetare som brinner och stannar kvar.
 • En miljö där ni ÄR kulturen istället för att prata om den.

Affärscoachen arbetar även med ”Klart Ledarskap”. På 3 månader skapar vi en kultur hos er för ”Klart Språk” och stor tydlighet. Man analyserar små tveksamheter och missförstånd i stunden för att undvika senare snöbolls-effekter.

Syften med Teamcoaching
 • Producera affärsresultat
 • Skapa kraftfulla målsättningar
 • Skapa samsyn, riktning, motivation, engagemang och mod
Vem passar det bäst?
 • De team vars arbete syftar mot samma målsättningar, till exempel; ledningsgrupper, projektteam och korsfunktionella team.
 • De team som förstår att framgångsrika affärsresultat bygger inte bara på fysiska färdigheter och bra produkter utan även på sociala färdigheter och relationsfärdigheter.
 • De team som förstår att en gemensam värdegrund, vi-känsla och en vilja att investera i team ger mycket större långsiktiga resultat än om man ignorerar det.
Hur går det till?
 1. Vi startar med två heldagar med teamet. Mestadels är vi på en konferensanläggning eller på CoachingArenan på Skeppsholmen i en kreativ och lugn miljö.
 2. Under dessa två dagar sätter vi tre kraftfulla, affärsmässiga, inspirerande och utmanande målsättningar och skapar visioner för dessa mål.
 3. Någon månad senare fortsätter processen med ytterligare 2 heldagar.
 4. Därefter använder vi ytterligare 3-8 heldagar för att nå målen och för att starta de inre förbättringar som har med kommunikation, personliga beteenden och feedback att göra.
 5. Om gruppen är liten och en del av arbetet är gjort i separata processer behövs färre dagar. Men är gruppen stor och utmaningarna större kommer flera dagar att behövas för att nå uppsatta mål.
 6. Under teamdagarna växlar vi mellan strategiska och konkreta workshops, par- och teamövningar och teoretiska seminarier från coacherna.
 7. Vi tränar teamet i Klart Ledarskap och använder tiden mellan teamets möten till on-the-job-practice med gemensamt erfaranhetsutbyte och feedback.