Om Prästbyrån

om-prastbyran

Prästbyrån grundades 1998 av Louise Linder. Idag har företaget ett 50-tal präster, terapeuter och konsulter i ett stort antal städer över hela Sverige.

Idén till Prästbyrån kom när Louise tänkte: ”Om de som vill ha vägledning inte kommer till kyrkan får jag väl komma till dem på deras arbetsplatser.” Rätt snart var efterfrågan mycket stor och Prästbyrån grundades.

Prästbyrån är ett företag som arbetar med ”livets stora frågor” ute i näringslivet. Vi stödjer chefer och ledningsgrupper i frågor kring moral, etik och ledarskap.

Vi jobbar dels med terapi och handledning som syftar till att skapa förståelse och försoning med historiska händelser och kriser, dels med framtidsinriktad coachning (individer och team) och konsultverksamhet inom ledarskap och kommunikation.

Vi som är knutna till Prästbyrån är präster, terapeuter eller coacher med en förankring i Svenska Kyrkan. Det som kännetecknar vårt arbete är en helhetssyn på människan, att alla har lika värde och att alla har kapacitet att nå sina drömmar.

Som präster, terapeuter och coacher har vi absolut tystnadsplikt.