Vårt Tjänsteutbud

Vad vi har att erbjuda dig

Gemensam Värdegrund Gemensam Värdegrund

För att kunna uppnå toppresultat är det viktigt att skapa en stabil grund. Vi ger dig verktygen för att forma en miljö bland företagets anställda som är både trygg och tillåtande, där man känner både engagemang och samhörighetskänsla inför de utmaningar som företaget ställs inför.

Teamcoaching Teamcoaching

Teamcoachning passar dig som vill förvandla ditt team till en högpresterande enhet, där man med samsyn och engagemang strävar mot att nå högt uppsatta mål.

Chefscoaching & Handledning Chefscoaching & Handledning

Denna coachning är till för att du som individ ska utvecklas yrkesmässigt, relationsmässigt eller privat, med målet att skapa den framtid du vill ha. Genom att ge dig nya perspektiv och insikter ser vi till att du får nyttiga verktyg för att kunna leda dig själv och nå dina mål.

Psykoterapi Psykoterapi

Psykoterapi erbjuder en strukturerad och målinriktad själabehandling som bygger på lång forskning och beprövade metoder. På Prästbyrån har vi ett flertal psykoterapeuter knutna till oss, med olika inriktning och olika specialiteter, bland annat KBT, familjeterapi, krissamtal och sexologi.

Krishantering Krishantering

Krisarbete i ett företag handlar om de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar. Vi erbjuder ett helhetstänkande som berör alla nivåer i företaget och som innefattar både utbilning, stöd och jourberedskap.

Föreläsningar & Seminarier Föreläsningar & Seminarier

Vi har ett brett och intressant utbud av inspirerande föreläsningar och seminarier.
 Med ett stort nätverk av professionella föreläsare kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar inom exempelvis teambuilding, personlig utveckling, kris- och sorgehantering samt arbetsmiljö.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

  • Malin Sävstam
    Efter tsunamin har tre saker räddat mitt liv; Louise Linder/Prästbyrån, Kärleken och Yogan.
    - Malin Sävstam

KONTAKTA OSS

 

För bokningar ring: 070-772 69 67

Vid ev. frågor ring: 072-553 51 36

 


Namn

Epost

Ämne

Meddelande

 

 

KUNDER

clients