maria-prastbyran
Maria är en legitimerad psykoterapeut som för närvarande arbetar som handledare och lärare i psykoterapi, hon arbetar även med korttidsbehandling av depression för båda vuxna och ungdomar.

Maria har bred erfarenhet av arbete inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Hon har även erfarenhet av utbildnings-, process- och verksamhetshandledning. Som terapeut och handledare är Maria både trygg och sympatisk, samtidigt som hon är otroligt skicklig på att hjälpa människor genom svåra livssituationer och kriser.

Intresset för mänskliga relationer är något som har motiverat Maria genom hela hennes yrkesverksamma liv. Hon är en positiv person med ett djupt intresse för människor som är av övertygelsen att hon vill förstå och hjälpa människor genom ett relationsfokus, något som väl överensstämmer med hennes grund som socialarbetare.