göran-prästbyrån

Göran är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar med kortare eller längre par- och individualpsykoterapier riktade till vuxna eller ungdomar med ångest, depression, relationsproblem, utbrändhet, låg självkänsla m m.

Eftersom han är skolad i såväl KBT som psykodynamiska metoder kan Göran anpassa sin behandling på dynamisk och/eller kognitiv grund efter de förutsättningar som gäller för det aktuella fallet med avseende på uppdragets karaktär samt klientens problematik och personlighet.

Tidigare har Göran arbetat som skolpsykolog inom Komvux och grundskolan. Han var under lång tid även verksam som psykolog vid Kriminalvården och har därmed lång erfarenhet av arbete med sex- och relationsvåld, med såväl brottsoffer som förövare.
Genom anslutningen till krisjourer och försäkringsbolag har han det senaste decenniet fått god erfarenhet av krisintervention, såväl individuellt som i grupp.