anci

 

 

Annchristine Björk, Stockholm, präst och legitimerad psykoterapeut psykodynamisk. Utbildad på St Lukas i Stockholm och på Stockholms universitet. Prästvigd januari 2000. Har arbetat som fängelse- och sjukhuspräst. Fil.mag i religion och teater. Tidigare utbildning i scenkonst- och skådespeleri. Pratar engelska, spanska och franska. Arbetat på Prästbyrån sedan 2011.